Inzicht verkrijgen in de verschijnselen en problemen die voorkomen in jouw leefomgeving. Leer hoe je een bijdrage kan leveren aan een duurzame samenleving. 

Aardrijkskunde gaat over gebieden en verschijnselen

Geschiedenis voor groep 5 - leerjaar 3